Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  technická drogérie  >  Bazény, jazierka, vírivky  >  chlórové prípravky  >  Savo Mini 3v1 chlórové tablety na dezinfekciu bazénov 0,76 kg
Ponúkame iba tovar skladom

Savo Mini 3v1 chlórové tablety na dezinfekciu bazénov 0,76 kg

-14%

Savo Mini 3v1 chlórové tablety na dezinfekciu bazénov 0,76 kg
Naša cena
11.54 EUR s DPH 
Ušetríte 1.86 EUR (14%)
Cena pred slevou
13.4 EUR s DPH
Skladom:   10-20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 11.54 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2205659
EAN:8720182369703
Značka:Savo®  (web)
Savo®
Popis produktu
Oxidující:Oxidující
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Tablety možno pridávať: Pomocou plaváka: Do dávkovacieho plaváka vložte požadované množstvo chlórových tabliet. Nechajte plavák voľne sa pohybovať na hladine bazéna, kde je väčší pohyb vody, a udržiavajte odporúčanú hladinu aktívneho Chlóru úpravou otvorov plaváka alebo počtu súčasne používaných tabliet. Dávkovač zabudovaný do cirkulačného potrubia: vložte požadovaný počet tabliet do dávkovača. Nastavte regulačné ventily dávkovača tak, aby približne udržiavali odporúčanú úroveň aktívneho Chlóru. Nikdy nehádžte tablety do bazéna! Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare. Počas práce s výrobkom nefajčite, nejedzte ani nepite. Nikdy nemiešajte s inými výrobkami.

Na správne použitie výrobku je potrebné použiť testovaciu súpravu na meranie hodnoty pH a aktívneho Chlóru v bazénovej vode. Ak je voda už upravená, udržiavajte hladinu voľného Chlóru medzi 0,3 a 0,5 mg/l. Pred prvým použitím chlórových tabliet (po napustení bazéna) vždy vykonajte preventívne ošetrenie vody prípravkom Savo Chlor Šok, upravte hodnotu pH vody v bazéne prípravkom Savo pH+ alebo Savo pH- na 7,1 - 7,5.

Zloženie

kyselina trichlórizokyanurová, síran hlinitý.

Bezpečnostné upozornenie

Oxidující

Nebezpečí
Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Savo Mini 3v1 chlórové tablety na dezinfekciu bazénov 0,76 kg

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Tablety možno pridávať: Pomocou plaváka: Do dávkovacieho plaváka vložte požadované množstvo chlórových tabliet. Nechajte plavák voľne sa pohybovať na hladine bazéna, kde je väčší pohyb vody, a udržiavajte odporúčanú hladinu aktívneho Chlóru úpravou otvorov plaváka alebo počtu súčasne používaných tabliet. Dávkovač zabudovaný do cirkulačného potrubia: vložte požadovaný počet tabliet do dávkovača. Nastavte regulačné ventily dávkovača tak, aby približne udržiavali odporúčanú úroveň aktívneho Chlóru. Nikdy nehádžte tablety do bazéna! Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare. Počas práce s výrobkom nefajčite, nejedzte ani nepite. Nikdy nemiešajte s inými výrobkami.

Na správne použitie výrobku je potrebné použiť testovaciu súpravu na meranie hodnoty pH a aktívneho Chlóru v bazénovej vode. Ak je voda už upravená, udržiavajte hladinu voľného Chlóru medzi 0,3 a 0,5 mg/l. Pred prvým použitím chlórových tabliet (po napustení bazéna) vždy vykonajte preventívne ošetrenie vody prípravkom Savo Chlor Šok, upravte hodnotu pH vody v bazéne prípravkom Savo pH+ alebo Savo pH- na 7,1 - 7,5.

Zloženie

kyselina trichlórizokyanurová, síran hlinitý.

Bezpečnostné upozornenie

Oxidující

Nebezpečí
Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ