Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  technická drogérie  >  Bazény, jazierka, vírivky  >  chlórové prípravky  >  Savo Chlór Šok na dezinfekciu rias v bazéne 850 g
Ponúkame iba tovar skladom

Savo Chlór Šok na dezinfekciu rias v bazéne 850 g

Akcia
-13%

Savo Chlór Šok na dezinfekciu rias v bazéne 850 g
Naša cena
9.67 EUR s DPH 
Ušetríte 1.49 EUR (13%)
Cena pred slevou
11.16 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 9.67 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2203427
EAN:8720182353368
Značka:Savo®  (web)
Savo®
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie
  • priebežná starostlivosť o vodu v bazéne
  • pre kalnú a zelenú vodu
  • problémy s prerastaním rias
  • klzké steny bazéna

Pred použitím upravte hodnotu pH bazénovej vody na 7,1 - 7,5 pomocou výrobkov SAVO pH- alebo SAVO pH+. Na meranie aktívneho Chlóru v bazénovej vode je nevyhnutné použiť testovaciu súpravu. Ak je voda už vyčistená, udržujte hladinu voľného Chlóru v rozmedzí 0,3 - 0,5 mg/l.

Dávkujte 7 - 22 g na m³ vody.

Nižšiu dávku použite v prípadoch: po napustení bazéna čistou pitnou vodou, po odstávke, keď nie je problém s kvalitou vody, a pri pravidelnej údržbe. Hornú hranicu uvedenej dávky použite pri použití úžitkovej vody, dlhšej odstávke alebo pri probléme s kvalitou vody.


Orientačné informácie pre chlórový šok pre bazénovú chémiu SAVO:
Použitím 0,18 g prípravku na 1m³ vody sa zvýši množstvo voľného Chlóru o 0,1 mg/l, ktorý sa však okamžite odbúra zničením mikroorganizmov. Prípravok rozpustite v nádobe s vodou a potom aplikujte do bazéna pri zapnutom filtračnom systéme. V prípade aplikácie chlórového šoku je potrebné vylúčiť prítomnosť osôb v bazéne.

Na udržanie čistoty bazéna použite SAVO Chlórové tablety alebo SAVO Komplexné tablety 3 v 1. Na prečistenie vody použite SAVO Flokulátor alebo na rozjasnenie vody SAVO Rozjasňovač. Na prípadnú dezinfekciu stien a okolia bazéna použite roztok 2,5 g na 10 l vody proti baktériám a vírusom, 15 g na 10 l vody proti plesniam. 100 ml odmerka zodpovedá približne 95 g prípravku.

NIKDY NEVYPÚŠŤAJTE PRÍPRAVOK PRIAMO DO BAZÉNU! Používajte ochranné rukavice a okuliare, prípravok dávkujte vždy do pripravenej vody a nie naopak. Nikdy nemiešajte s inými prípravkami. Skladujte v uzavretej nádobe na suchom mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením pri teplote od 5 do 25 °C a mimo dosahu detí. Pri manipulácii s prípravkom nefajčite, nejedzte a nepite.

Upozornenie

Biocídne výrobky používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Upozornenie: Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Savo Chlór Šok na dezinfekciu rias v bazéne 850 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie
  • priebežná starostlivosť o vodu v bazéne
  • pre kalnú a zelenú vodu
  • problémy s prerastaním rias
  • klzké steny bazéna

Pred použitím upravte hodnotu pH bazénovej vody na 7,1 - 7,5 pomocou výrobkov SAVO pH- alebo SAVO pH+. Na meranie aktívneho Chlóru v bazénovej vode je nevyhnutné použiť testovaciu súpravu. Ak je voda už vyčistená, udržujte hladinu voľného Chlóru v rozmedzí 0,3 - 0,5 mg/l.

Dávkujte 7 - 22 g na m³ vody.

Nižšiu dávku použite v prípadoch: po napustení bazéna čistou pitnou vodou, po odstávke, keď nie je problém s kvalitou vody, a pri pravidelnej údržbe. Hornú hranicu uvedenej dávky použite pri použití úžitkovej vody, dlhšej odstávke alebo pri probléme s kvalitou vody.


Orientačné informácie pre chlórový šok pre bazénovú chémiu SAVO:
Použitím 0,18 g prípravku na 1m³ vody sa zvýši množstvo voľného Chlóru o 0,1 mg/l, ktorý sa však okamžite odbúra zničením mikroorganizmov. Prípravok rozpustite v nádobe s vodou a potom aplikujte do bazéna pri zapnutom filtračnom systéme. V prípade aplikácie chlórového šoku je potrebné vylúčiť prítomnosť osôb v bazéne.

Na udržanie čistoty bazéna použite SAVO Chlórové tablety alebo SAVO Komplexné tablety 3 v 1. Na prečistenie vody použite SAVO Flokulátor alebo na rozjasnenie vody SAVO Rozjasňovač. Na prípadnú dezinfekciu stien a okolia bazéna použite roztok 2,5 g na 10 l vody proti baktériám a vírusom, 15 g na 10 l vody proti plesniam. 100 ml odmerka zodpovedá približne 95 g prípravku.

NIKDY NEVYPÚŠŤAJTE PRÍPRAVOK PRIAMO DO BAZÉNU! Používajte ochranné rukavice a okuliare, prípravok dávkujte vždy do pripravenej vody a nie naopak. Nikdy nemiešajte s inými prípravkami. Skladujte v uzavretej nádobe na suchom mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením pri teplote od 5 do 25 °C a mimo dosahu detí. Pri manipulácii s prípravkom nefajčite, nejedzte a nepite.

Upozornenie

Biocídne výrobky používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Upozornenie: Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenie

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ