Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Lepidlá, tmely, silikóny  >  lepidlá  >  univerzálny  >  Pattex Chemoprén Univerzál Profi lepidlo na pevné spoje savý aj nesavý materiál 800 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Pattex Chemoprén Univerzál Profi lepidlo na pevné spoje savý aj nesavý materiál 800 ml

-16%

Pattex Chemoprén Univerzál Profi lepidlo na pevné spoje savý aj nesavý materiál 800 ml
Naša cena
14.56 EUR s DPH 
Ušetríte 2.82 EUR (16%)
Cena pred slevou
17.38 EUR s DPH
Skladom:   5-10 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 14.56 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:62277
EAN:5997272382529
Značka:Henkel Pattex®  (web)
Henkel Pattex®
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Ako odstrániť znečistenie lepidlom?
Ak ste znečistili okolie alebo iné predmety lepidlom, nezúfajte. Na jednoduché odstránenie čerstvého znečistenia použite riedidlo Pattex Chemoprene.

Príprava povrchu:
Lepený materiál musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov alebo plast, dodatočné zdrsnenie lepených povrchov zvýši pevnosť spoja.

Spracovanie:
Nanášajte v tenkej vrstve pomocou špáradla, štetca alebo valčeka na oba povrchy. Nechajte vrstvu lepidla približne 10 - 15 minút prevzdušniť, potom naneste a pevne pritlačte na obe lepené časti. Pevnosť spoja závisí od sily stlačenia, nie od dĺžky trvania tlaku. Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách.

Zloženie

Technické údaje

 • ZÁKLAD: polychlórbutadién
 • Farba: matná žltá
 • Viskozita: približne 2 200 - 2 500 mPa.s
 • Hustota: 0,89 g/cm?
 • Teplota spracovania: od +18 °C do +25 °C
 • Spotreba: 250-350 g/m? (obojstranná aplikácia)
 • Čas vetrania: 10-15 min. pri izbovej teplote
 • Teplotná odolnosť: približne od ?40 °C do +90 °C
 • Minimálny kompresný tlak: 0,5 N/mm?
 • Čas otvorenia: max. do 2 hodín po odvzdušnení musia byť spoje stlačené
 • Nanášanie: stierkou alebo štetcom
 • Čistenie: chemoprénovým riedidlom
 • Minimálna životnosť: 24 mesiacov od dátumu výroby
Upozornenie

Návod na použitie: Podklad musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty. Naneste lepidlo na obe lepené plochy a nechajte ho 15 až 15 minút pôsobiť. Potom obe lepené časti spojte a na niekoľko sekúnd pevne pritlačte k sebe.

Skladovanie
24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale na suchom mieste. Chráňte pred teplotami pod +10 °C a nad +50 °C.

Technické pokyny na spracovanie
Lepený materiál musí byť suchý, zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení kovov a plastov zvýši pevnosť spoja dodatočné zdrsnenie lepených povrchov. Odporúčaná spotreba je 250 - 350 g/m? (pri aplikácii na oba povrchy). Pred použitím lepidlo dôkladne premiešajte. Naneste v tenkej vrstve zubovou stierkou, štetcom alebo valčekom na oba povrchy. Vrstvu lepidla nechajte cca 10 - 15 min. odvzdušniť, potom priložte oba lepené diely a pevne stlačte. Pevnosť spoja je daná silou stlačenia, nie dĺžkou trvania tlaku. Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách. Prípadné znečistenie lepidla odstráňte riedidlom Chemoprén.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Pattex Chemoprén Univerzál Profi lepidlo na pevné spoje savý aj nesavý materiál 800 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Ako odstrániť znečistenie lepidlom?
Ak ste znečistili okolie alebo iné predmety lepidlom, nezúfajte. Na jednoduché odstránenie čerstvého znečistenia použite riedidlo Pattex Chemoprene.

Príprava povrchu:
Lepený materiál musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení hladkých materiálov, ako je kov alebo plast, dodatočné zdrsnenie lepených povrchov zvýši pevnosť spoja.

Spracovanie:
Nanášajte v tenkej vrstve pomocou špáradla, štetca alebo valčeka na oba povrchy. Nechajte vrstvu lepidla približne 10 - 15 minút prevzdušniť, potom naneste a pevne pritlačte na obe lepené časti. Pevnosť spoja závisí od sily stlačenia, nie od dĺžky trvania tlaku. Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách.

Zloženie

Technické údaje

 • ZÁKLAD: polychlórbutadién
 • Farba: matná žltá
 • Viskozita: približne 2 200 - 2 500 mPa.s
 • Hustota: 0,89 g/cm?
 • Teplota spracovania: od +18 °C do +25 °C
 • Spotreba: 250-350 g/m? (obojstranná aplikácia)
 • Čas vetrania: 10-15 min. pri izbovej teplote
 • Teplotná odolnosť: približne od ?40 °C do +90 °C
 • Minimálny kompresný tlak: 0,5 N/mm?
 • Čas otvorenia: max. do 2 hodín po odvzdušnení musia byť spoje stlačené
 • Nanášanie: stierkou alebo štetcom
 • Čistenie: chemoprénovým riedidlom
 • Minimálna životnosť: 24 mesiacov od dátumu výroby
Upozornenie

Návod na použitie: Podklad musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty. Naneste lepidlo na obe lepené plochy a nechajte ho 15 až 15 minút pôsobiť. Potom obe lepené časti spojte a na niekoľko sekúnd pevne pritlačte k sebe.

Skladovanie
24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale na suchom mieste. Chráňte pred teplotami pod +10 °C a nad +50 °C.

Technické pokyny na spracovanie
Lepený materiál musí byť suchý, zbavený mastnoty a prachu. Pri lepení kovov a plastov zvýši pevnosť spoja dodatočné zdrsnenie lepených povrchov. Odporúčaná spotreba je 250 - 350 g/m? (pri aplikácii na oba povrchy). Pred použitím lepidlo dôkladne premiešajte. Naneste v tenkej vrstve zubovou stierkou, štetcom alebo valčekom na oba povrchy. Vrstvu lepidla nechajte cca 10 - 15 min. odvzdušniť, potom priložte oba lepené diely a pevne stlačte. Pevnosť spoja je daná silou stlačenia, nie dĺžkou trvania tlaku. Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách. Prípadné znečistenie lepidla odstráňte riedidlom Chemoprén.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ