Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Lepidlá, tmely, silikóny  >  lepidlá  >  špeciálne  >  Pattex Chemoprén Obuv lepidlo na pevné a pružné spoje 50 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Pattex Chemoprén Obuv lepidlo na pevné a pružné spoje 50 ml

-13%

Pattex Chemoprén Obuv lepidlo na pevné a pružné spoje 50 ml
Naša cena
3.3 EUR s DPH 
Ušetríte 0.49 EUR (13%)
Cena pred slevou
3.79 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.30 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:04612
EAN:8585000341015
Značka:Henkel Pattex®  (web)
Henkel Pattex®
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Zloženie

Technické údaje

 • Základňa: polyuretán
 • Špecifická hmotnosť: 0,89 g/cm?
 • Spotreba: 250-350 g/m?
 • Vetranie: 10-15 min (pri izbovej teplote)
 • Spracovanie (otvorený čas): lepené spoje vytvrdnú do 60 min
 • Pracovná teplota: odporúča sa spracovávať pri izbovej teplote
 • Lisovací tlak: minimálne 0,5 N/mm? (5 kg/cm?)
 • Lepenie dreva: odporúčaná vlhkosť dreva medzi 8-12 %
 • Tepelná odolnosť: od ?40 °C do +70 °C
 • Konečná pevnosť: minimálne 24 hodín (v závislosti od materiálu a tlaku)
 • Minimálna životnosť: min. 24 mesiacov
Upozornenie

Úložisko
Neskladujte pri teplotách pod +5 °C a nad +50 °C. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na dobre vetranom mieste.

Pokyny na technické spracovanie
Lepené materiály musia byť suché, zbavené prachu a mastnoty. Mastnotu a iné nečistoty odstráňte rozpúšťadlom, napr. acetónom alebo lakovým benzínom. Lepidlo hladko rozotrite na lepené plochy pomocou štetca alebo špachtle. Po vychladnutí lepidla (10 - 15 min.) lepené časti čo najväčšou silou pritlačte k sebe.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Pattex Chemoprén Obuv lepidlo na pevné a pružné spoje 50 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Zloženie

Technické údaje

 • Základňa: polyuretán
 • Špecifická hmotnosť: 0,89 g/cm?
 • Spotreba: 250-350 g/m?
 • Vetranie: 10-15 min (pri izbovej teplote)
 • Spracovanie (otvorený čas): lepené spoje vytvrdnú do 60 min
 • Pracovná teplota: odporúča sa spracovávať pri izbovej teplote
 • Lisovací tlak: minimálne 0,5 N/mm? (5 kg/cm?)
 • Lepenie dreva: odporúčaná vlhkosť dreva medzi 8-12 %
 • Tepelná odolnosť: od ?40 °C do +70 °C
 • Konečná pevnosť: minimálne 24 hodín (v závislosti od materiálu a tlaku)
 • Minimálna životnosť: min. 24 mesiacov
Upozornenie

Úložisko
Neskladujte pri teplotách pod +5 °C a nad +50 °C. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na dobre vetranom mieste.

Pokyny na technické spracovanie
Lepené materiály musia byť suché, zbavené prachu a mastnoty. Mastnotu a iné nečistoty odstráňte rozpúšťadlom, napr. acetónom alebo lakovým benzínom. Lepidlo hladko rozotrite na lepené plochy pomocou štetca alebo špachtle. Po vychladnutí lepidla (10 - 15 min.) lepené časti čo najväčšou silou pritlačte k sebe.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ