Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Lepidlá, tmely, silikóny  >  Tmely, silikóny  >  Ceresit CS 7 Akrylátový tmel biely 280 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Ceresit CS 7 Akrylátový tmel biely 280 ml

-16%

Ceresit CS 7 Akrylátový tmel biely 280 ml
Naša cena
3.22 EUR s DPH 
Ušetríte 0.61 EUR (16%)
Cena pred slevou
3.83 EUR s DPH
Skladom:   5-10 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.22 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:65763
EAN:9000100992879
Značka:Henkel Ceresit  (web)
Henkel Ceresit
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Príprava podkladu:
Akrylový tmel Ceresit CS 7 nanášajte na suchý podklad, zbavený látok ovplyvňujúcich priľnavosť, ako sú mastnoty, živice, prach (v týchto prípadoch je potrebné podklad odmastiť). Odstráňte znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou, v prípade potreby odmastite a umyte podklad. Vyčistite a rozšírte škáry a okraje trhlín alebo prasklín tak, aby ich rozmer bol min. 4,5 x 4,5 mm. Hrúbka výplne škáry by sa mala rovnať jej šírke (min. 4,5 mm). Okraje škár možno ohraničiť lepiacou páskou, ktorá uľahčuje odstránenie prebytočného tmelu z okolia.

Spracovanie:
Kazety CS 7 odskrutkujte aplikačný nástavec a odrežte uzáver na hornom konci. Nástavec naskrutkujte späť a podľa šírky spoja ho diagonálne odrežte na príslušný priemer. Vložte kartušu do vytláčacej pištole a vtlačte tmel do škár tak, aby pod tmelom nezostali žiadne dutiny. Do 15 minút zľahka navlhčite okolie kĺbu čistou vodou. Prebytočný materiál odstráňte stierkou namočenou vo vode, ťahaním v jednom smere. Ak použijete lepiacu pásku, odstráňte ju ihneď po zložení. Čerstvý tmel zmyte vodou. Zatvrdnutý materiál sa dá odstrániť len mechanicky. Pri dlhšom prerušení práce naskrutkujte uzáver na špičku striekacieho nadstavca. Pri opätovnom použití odstráňte vytvrdnutý materiál z aplikačného nástavca. Odporúčame, aby sa otvorené balíky spracovali čo najskôr.

Spotrebujte do 12 mesiacov od dátumu výroby (vyznačeného na obale).
Skladujte v chladnom a suchom prostredí pri teplote od +5 °C do +25 °C v pôvodnom neotvorenom obale.

Nie je vhodný na utesnenie škár trvalo vystavených pôsobeniu vody.

Zloženie

Viac informácií nájdete v technickom liste. Hustota = 1,62 g/cm3. VOC = 15,2 g/l. 

Upozornenie

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom. Ak sa dostane do očí, vypláchnite ich pod tečúcou vodou, pri požití vypláchnite ústa, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Karta s technickými údajmi
Karta bezpečnostných údajov

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Ceresit CS 7 Akrylátový tmel biely 280 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Príprava podkladu:
Akrylový tmel Ceresit CS 7 nanášajte na suchý podklad, zbavený látok ovplyvňujúcich priľnavosť, ako sú mastnoty, živice, prach (v týchto prípadoch je potrebné podklad odmastiť). Odstráňte znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou, v prípade potreby odmastite a umyte podklad. Vyčistite a rozšírte škáry a okraje trhlín alebo prasklín tak, aby ich rozmer bol min. 4,5 x 4,5 mm. Hrúbka výplne škáry by sa mala rovnať jej šírke (min. 4,5 mm). Okraje škár možno ohraničiť lepiacou páskou, ktorá uľahčuje odstránenie prebytočného tmelu z okolia.

Spracovanie:
Kazety CS 7 odskrutkujte aplikačný nástavec a odrežte uzáver na hornom konci. Nástavec naskrutkujte späť a podľa šírky spoja ho diagonálne odrežte na príslušný priemer. Vložte kartušu do vytláčacej pištole a vtlačte tmel do škár tak, aby pod tmelom nezostali žiadne dutiny. Do 15 minút zľahka navlhčite okolie kĺbu čistou vodou. Prebytočný materiál odstráňte stierkou namočenou vo vode, ťahaním v jednom smere. Ak použijete lepiacu pásku, odstráňte ju ihneď po zložení. Čerstvý tmel zmyte vodou. Zatvrdnutý materiál sa dá odstrániť len mechanicky. Pri dlhšom prerušení práce naskrutkujte uzáver na špičku striekacieho nadstavca. Pri opätovnom použití odstráňte vytvrdnutý materiál z aplikačného nástavca. Odporúčame, aby sa otvorené balíky spracovali čo najskôr.

Spotrebujte do 12 mesiacov od dátumu výroby (vyznačeného na obale).
Skladujte v chladnom a suchom prostredí pri teplote od +5 °C do +25 °C v pôvodnom neotvorenom obale.

Nie je vhodný na utesnenie škár trvalo vystavených pôsobeniu vody.

Zloženie

Viac informácií nájdete v technickom liste. Hustota = 1,62 g/cm3. VOC = 15,2 g/l. 

Upozornenie

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom. Ak sa dostane do očí, vypláchnite ich pod tečúcou vodou, pri požití vypláchnite ústa, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Karta s technickými údajmi
Karta bezpečnostných údajov

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ