Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Boj so škodcami  >  Boj s hlodavcami - rodenticídy  >  Deratizácia, jedy  >  Ratimor parafínové bloky jed na hubenie hlodavcov s vysokou odolnosťou proti vlhkosti 300 g
Ponúkame iba tovar skladom

Ratimor parafínové bloky jed na hubenie hlodavcov s vysokou odolnosťou proti vlhkosti 300 g

-14%

Ratimor parafínové bloky jed na hubenie hlodavcov s vysokou odolnosťou proti vlhkosti 300 g
Naša cena
4.47 EUR s DPH 
Ušetríte 0.72 EUR (14%)
Cena pred slevou
5.19 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 4.48 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:1803195
EAN:3830050607945
Značka:Ratimor®  (web)
Ratimor®
Popis produktu
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Pred použitím výrobku si prečítajte a dodržiavajte informácie o výrobku, ako aj všetky informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté na mieste predaja. Pred použitím rodenticídov by sa mali zvážiť nechemické metódy kontroly (napr. pasce). Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dostupné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem týchto opatrení však zamorenú oblasť nečistite tesne pred začatím deratizácie, pretože tým len vyrušíte populáciu hlodavcov a sťažíte im prijatie návnady. Deratizačné stanice by mali byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti miest, kde bola zaznamenaná aktivita hlodavcov (napr. chodníky, hniezdiská, kŕmidlá, nory atď.). Deratizačné stanice musia byť podľa možnosti pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám. Umiestnite deratizačné stanice mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a iných necieľových zvierat.

Neumiestňujte deratizačné stanice do blízkosti potravín, nápojov a krmív, ani nástrojov alebo povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu. Neumiestňujte deratizačné stanice do blízkosti kanalizačných systémov, kde by mohli prísť do kontaktu s vodou. Počas používania výrobku nejedzte, nepite a nefajčite. Po použití prípravku si umyte ruky a priamo zasiahnutú pokožku. Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšné nástrahy alebo deratizačné stanice. Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, odstránenie všetkých potravín a nápojov čo najďalej), aby ste zvýšili absorpciu prípravku a znížili pravdepodobnosť opätovného napadnutia.

Nepoužívajte výrobok ako trvalú návnadu na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie aktivity hlodavcov. Na použitie len v silovo odolných deratizačných staniciach. Označte deratizačné stanice v súlade s odporúčaniami uvedenými pre daný výrobok. Použitím tohto prípravku by sa mali hlodavce vyhubiť do 35 dní. V prípade, že má používateľ podozrenie, že výrobok nie je na konci deratizácie dostatočne účinný (t. j. ak aj naďalej pozorujú aktivitu hlodavcov), požiadajte o radu dodávateľa výrobku alebo kontaktujte deratizačnú službu. Počas deratizácie hľadajte a odstraňujte uhynuté hlodavce aspoň tak často, ako kontrolujete deratizačné stanice. Uhynuté hlodavce zlikvidujte ako nebezpečný odpad tak, že ich odovzdáte do spaľovne s osvedčením na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Spôsob aplikácie:
Návnada na priame použitie v silovo odolných deratizačných staniciach.

Vovnútorných priestoroch (potkan obyčajný a krysa obyčajná):
10 g - 60 g návnady na deratizačnú stanicu. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanica, musia byť od seba vzdialené najmenej 10 metrov, s výnimkou zníženia vzdialenosti na 5 metrov v prípade vysokej úrovne zamorenia. Deratizačné stanice sa musia skontrolovať najskôr 5 až 7 dní po začatí deratizácie a potom aspoň raz týždenne, aby sa skontrolovalo, či je návnada prijatá, či sú deratizačné stanice neporušené a aby sa odstránili uhynuté telá hlodavcov. V prípade potreby návnadu doplňte. Nepoužívajte výrobok na deratizáciu vo forme kontinuálnej a pulznej aplikácie návnady.

Vonkajšie priestory okolo budov (potkan obyčajný a krysa obyčajná):
10 g - 60 g návnady na deratizačnú stanicu. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanica, musia byť od seba vzdialené najmenej 10 metrov, s výnimkou zníženia vzdialenosti na 5 metrov v prípade vysokej úrovne zamorenia. Umiestnite deratizačné stanice do oblastí, kde nehrozí riziko záplav. Vymeňte návnadu v deratizačnej stanici, ak bola poškodená vodou alebo znečistená. Deratizačné stanice by sa mali kontrolovať najskôr 5 až 7 dní po začatí deratizácie a potom aspoň raz týždenne, aby sa overilo, či je návnada prijatá, či sú deratizačné stanice neporušené a aby sa odstránili uhynuté telá hlodavcov. V prípade potreby návnadu doplňte. Nepoužívajte výrobok na deratizáciu vo forme kontinuálnej a pulznej aplikácie návnady.

Zloženie

Účinná látka: brodifakum 0,0029%

Funguje na princípe riedenia krvi. Účinnou látkou je brodifakum v koncentrácii 0,0029 %

Jed na hlodavce s obsahom antikoagulačnej látky Brodifakum
Číslo povolenia: CZ-0016069-0000
Návnada zaručuje veľmi účinné ničenie hlodavcov.

Bezpečnostné upozornenie

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Ratimor parafínové bloky jed na hubenie hlodavcov s vysokou odolnosťou proti vlhkosti 300 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Pred použitím výrobku si prečítajte a dodržiavajte informácie o výrobku, ako aj všetky informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté na mieste predaja. Pred použitím rodenticídov by sa mali zvážiť nechemické metódy kontroly (napr. pasce). Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dostupné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem týchto opatrení však zamorenú oblasť nečistite tesne pred začatím deratizácie, pretože tým len vyrušíte populáciu hlodavcov a sťažíte im prijatie návnady. Deratizačné stanice by mali byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti miest, kde bola zaznamenaná aktivita hlodavcov (napr. chodníky, hniezdiská, kŕmidlá, nory atď.). Deratizačné stanice musia byť podľa možnosti pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám. Umiestnite deratizačné stanice mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a iných necieľových zvierat.

Neumiestňujte deratizačné stanice do blízkosti potravín, nápojov a krmív, ani nástrojov alebo povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu. Neumiestňujte deratizačné stanice do blízkosti kanalizačných systémov, kde by mohli prísť do kontaktu s vodou. Počas používania výrobku nejedzte, nepite a nefajčite. Po použití prípravku si umyte ruky a priamo zasiahnutú pokožku. Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšné nástrahy alebo deratizačné stanice. Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, odstránenie všetkých potravín a nápojov čo najďalej), aby ste zvýšili absorpciu prípravku a znížili pravdepodobnosť opätovného napadnutia.

Nepoužívajte výrobok ako trvalú návnadu na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie aktivity hlodavcov. Na použitie len v silovo odolných deratizačných staniciach. Označte deratizačné stanice v súlade s odporúčaniami uvedenými pre daný výrobok. Použitím tohto prípravku by sa mali hlodavce vyhubiť do 35 dní. V prípade, že má používateľ podozrenie, že výrobok nie je na konci deratizácie dostatočne účinný (t. j. ak aj naďalej pozorujú aktivitu hlodavcov), požiadajte o radu dodávateľa výrobku alebo kontaktujte deratizačnú službu. Počas deratizácie hľadajte a odstraňujte uhynuté hlodavce aspoň tak často, ako kontrolujete deratizačné stanice. Uhynuté hlodavce zlikvidujte ako nebezpečný odpad tak, že ich odovzdáte do spaľovne s osvedčením na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Spôsob aplikácie:
Návnada na priame použitie v silovo odolných deratizačných staniciach.

Vovnútorných priestoroch (potkan obyčajný a krysa obyčajná):
10 g - 60 g návnady na deratizačnú stanicu. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanica, musia byť od seba vzdialené najmenej 10 metrov, s výnimkou zníženia vzdialenosti na 5 metrov v prípade vysokej úrovne zamorenia. Deratizačné stanice sa musia skontrolovať najskôr 5 až 7 dní po začatí deratizácie a potom aspoň raz týždenne, aby sa skontrolovalo, či je návnada prijatá, či sú deratizačné stanice neporušené a aby sa odstránili uhynuté telá hlodavcov. V prípade potreby návnadu doplňte. Nepoužívajte výrobok na deratizáciu vo forme kontinuálnej a pulznej aplikácie návnady.

Vonkajšie priestory okolo budov (potkan obyčajný a krysa obyčajná):
10 g - 60 g návnady na deratizačnú stanicu. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanica, musia byť od seba vzdialené najmenej 10 metrov, s výnimkou zníženia vzdialenosti na 5 metrov v prípade vysokej úrovne zamorenia. Umiestnite deratizačné stanice do oblastí, kde nehrozí riziko záplav. Vymeňte návnadu v deratizačnej stanici, ak bola poškodená vodou alebo znečistená. Deratizačné stanice by sa mali kontrolovať najskôr 5 až 7 dní po začatí deratizácie a potom aspoň raz týždenne, aby sa overilo, či je návnada prijatá, či sú deratizačné stanice neporušené a aby sa odstránili uhynuté telá hlodavcov. V prípade potreby návnadu doplňte. Nepoužívajte výrobok na deratizáciu vo forme kontinuálnej a pulznej aplikácie návnady.

Zloženie

Účinná látka: brodifakum 0,0029%

Funguje na princípe riedenia krvi. Účinnou látkou je brodifakum v koncentrácii 0,0029 %

Jed na hlodavce s obsahom antikoagulačnej látky Brodifakum
Číslo povolenia: CZ-0016069-0000
Návnada zaručuje veľmi účinné ničenie hlodavcov.

Bezpečnostné upozornenie

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ