Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Boj so škodcami  >  Boj s hlodavcami - rodenticídy  >  Deratizácia, jedy  >  Prost Protect PG Granule rodenticídnych prípravok na hubenie hlodavcov sáčok 150 g
Ponúkame iba tovar skladom

Prost Protect PG Granule rodenticídnych prípravok na hubenie hlodavcov sáčok 150 g

-16%

Prost Protect PG Granule rodenticídnych prípravok na hubenie hlodavcov sáčok 150 g
Naša cena
1.09 EUR s DPH 
Ušetríte 0.2 EUR (16%)
Cena pred slevou
1.29 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 1.09 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2105162
EAN:8594015802121
Značka:Prost  (web)
Prost
Popis produktu
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Výrobok umiestnite na miesta výskytu hlodavcov. Na ich prítomnosť možno usudzovať podľa typických znakov (hniezda, nory, chodníky, výkaly). Pred použitím zvážte použitie nechemických metód kontroly. Nepoužívajte rodenticíd na prevenciu alebo zisťovanie prítomnosti hlodavcov. Vopred skontrolujte miesto, uzavrite všetky otvory a nory, odstráňte pokiaľ možno všetky zdroje potravy a tekutín, ku ktorým môžu mať hlodavce prístup. V opačnom prípade však miesto zásahu nečistite, pretože by to mohlo narušiť populáciu hlodavcov a zvieratá by návnadu nemuseli skonzumovať. Nástrahu umiestnite do pevnej uzamykateľnej deratizačnej stanice v množstve podľa aplikačnej dávky. Na stanici musí byť neodstrániteľný nápis: Pozor! Obsahuje prípravok PROTECT proti hlodavcom, účinná látka 0,0027 % bromadiolón. Škatule sa nedotýkajte, nehýbte s ňou ani ju neotvárajte! V prípade nehody kontaktujte toxikologické centrum.

Upozornenie

Pokyny na likvidáciu výrobku a kontaminovaného obalu: Po skončení deratizácie odstráňte nepoužitú a nepoužiteľnú návnadu a kontaminovaný obal ako nebezpečnú látku. Najvhodnejšou metódou je ich spálenie v spaľovni nebezpečného odpadu. Uhynuté hlodavce možno zlikvidovať spálením alebo zakopaním na mieste, kde nedôjde ku kontaminácii podzemných vôd. Jednotlivé zvieratá, ktoré uhynú pri neodbornom zásahu, môžu byť zlikvidované v systéme zberu komunálneho odpadu.

Bezpečnostné upozornenie

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Prost Protect PG Granule rodenticídnych prípravok na hubenie hlodavcov sáčok 150 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Výrobok umiestnite na miesta výskytu hlodavcov. Na ich prítomnosť možno usudzovať podľa typických znakov (hniezda, nory, chodníky, výkaly). Pred použitím zvážte použitie nechemických metód kontroly. Nepoužívajte rodenticíd na prevenciu alebo zisťovanie prítomnosti hlodavcov. Vopred skontrolujte miesto, uzavrite všetky otvory a nory, odstráňte pokiaľ možno všetky zdroje potravy a tekutín, ku ktorým môžu mať hlodavce prístup. V opačnom prípade však miesto zásahu nečistite, pretože by to mohlo narušiť populáciu hlodavcov a zvieratá by návnadu nemuseli skonzumovať. Nástrahu umiestnite do pevnej uzamykateľnej deratizačnej stanice v množstve podľa aplikačnej dávky. Na stanici musí byť neodstrániteľný nápis: Pozor! Obsahuje prípravok PROTECT proti hlodavcom, účinná látka 0,0027 % bromadiolón. Škatule sa nedotýkajte, nehýbte s ňou ani ju neotvárajte! V prípade nehody kontaktujte toxikologické centrum.

Upozornenie

Pokyny na likvidáciu výrobku a kontaminovaného obalu: Po skončení deratizácie odstráňte nepoužitú a nepoužiteľnú návnadu a kontaminovaný obal ako nebezpečnú látku. Najvhodnejšou metódou je ich spálenie v spaľovni nebezpečného odpadu. Uhynuté hlodavce možno zlikvidovať spálením alebo zakopaním na mieste, kde nedôjde ku kontaminácii podzemných vôd. Jednotlivé zvieratá, ktoré uhynú pri neodbornom zásahu, môžu byť zlikvidované v systéme zberu komunálneho odpadu.

Bezpečnostné upozornenie

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ