Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Boj so škodcami  >  repelenty  >  repelenty  >  proti komárom  >  Diffusil Dry Touch repelent proti komárom a kliešťom 100 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Diffusil Dry Touch repelent proti komárom a kliešťom 100 ml

-15%

Diffusil Dry Touch repelent proti komárom a kliešťom 100 ml
Naša cena
5.79 EUR s DPH 
Ušetríte 1.05 EUR (15%)
Cena pred slevou
6.84 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 5.80 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:1801428
EAN:5000204918410
Značka:Diffusil  (web)
Diffusil
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie
 • Sprej držte vertikálne vo vzdialenosti 15 až 20 cm od pokožky.
 • Aplikáciu začnite na predlaktí a nanášajte pomalým krúživým pohybom počas 1 - 2 sekúnd.
 • Potom rozotrite po pokožke rukou.
 • Pri použití na tvár alebo na pokožku detí neaplikujte priamo, ale repelent nastriekajte do dlane a potom rozotrite.
 • Chráňte oči, pery a sliznice.
 • Aplikáciu opakujte len v prípade potreby.
 • Nie je vhodný pre deti mladšie ako dva roky a deti mladšie ako 12 rokov by ho mali používať len pod dohľadom dospelých.
Zloženie

Účinná látka: DEET 25 %.

Upozornenie

Nádoba je pod tlakom. Nevystavujte slnečnému žiareniu ani teplotám nad 50 °C. Neprepichujte a nevhadzujte prázdnu nádobu do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa ani na horúce predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nestriekajte do očí. Nevdychujte aerosóly. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Prvá pomoc: V prípade zasiahnutia očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Ak dôjde k vdýchnutiu, zabezpečte postihnutej osobe prísun čerstvého vzduchu, ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Diffusil Dry Touch repelent proti komárom a kliešťom 100 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie
 • Sprej držte vertikálne vo vzdialenosti 15 až 20 cm od pokožky.
 • Aplikáciu začnite na predlaktí a nanášajte pomalým krúživým pohybom počas 1 - 2 sekúnd.
 • Potom rozotrite po pokožke rukou.
 • Pri použití na tvár alebo na pokožku detí neaplikujte priamo, ale repelent nastriekajte do dlane a potom rozotrite.
 • Chráňte oči, pery a sliznice.
 • Aplikáciu opakujte len v prípade potreby.
 • Nie je vhodný pre deti mladšie ako dva roky a deti mladšie ako 12 rokov by ho mali používať len pod dohľadom dospelých.
Zloženie

Účinná látka: DEET 25 %.

Upozornenie

Nádoba je pod tlakom. Nevystavujte slnečnému žiareniu ani teplotám nad 50 °C. Neprepichujte a nevhadzujte prázdnu nádobu do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa ani na horúce predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nestriekajte do očí. Nevdychujte aerosóly. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Prvá pomoc: V prípade zasiahnutia očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Ak dôjde k vdýchnutiu, zabezpečte postihnutej osobe prísun čerstvého vzduchu, ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ