Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Boj so škodcami  >  Boj s hmyzom - biocídy  >  lietajúci škodcami  >  na komármi  >  Biolit Proti komárom Elektrický odparovač proti komárom 45 nocí náhradná náplň 27 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Biolit Proti komárom Elektrický odparovač proti komárom 45 nocí náhradná náplň 27 ml

-15%

Biolit Proti komárom Elektrický odparovač proti komárom 45 nocí náhradná náplň 27 ml
Naša cena
7.17 EUR s DPH 
Ušetríte 1.23 EUR (15%)
Cena pred slevou
8.4 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 7.18 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:1706251
EAN:5000204919813
Značka:Biolit  (web)
Biolit
Popis produktu
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Vaporizér aktivujte 30 minút vopred.
1. Odstráňte uzáver (zatlačte a otočte). Náplň zaskrutkujte/zatlačte do zaistenia do el. odparovače.
2. Otočte zástrčku tak, aby bola kazeta vo vertikálnej polohe.
3. Vložte el. odparovač do príslušnej zásuvky, kým sa nerozsvieti kontrolka. Keď je kazeta prázdna, odpojte vaporizér od napájania. a nahradiť ho novým.
4. Po použití odpojte odparovač od napájania. siete. Vaporizér a kazetu vždy držte vo vzpriamenej polohe. Odparovač umiestnite v smere prievanu k spiacej osobe.

Používajte podľa pokynov. Nepoužívajte v uzavretých priestoroch. Vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami uchovávajte až do úplného spotrebovania výrobku. Pri použití el. odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa el. vaporizér s kovovými predmetmi alebo mokrými rukami, keď je zapojený do siete. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, klietky pre zvieratá a vtáky. Vypnite filtre na akváriách. Uchovávajte ich oddelene od potravín, nápojov a krmiva. Nedotýkajte sa knôtu.

Upozornenie

Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia: okamžite volajte toxikologické informačné centrum/lekárnika. Nevyvolávajte vracanie. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obchod je uzamknutý. Používajte podľa pokynov. Nepoužívajte v uzavretých priestoroch. Vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami uchovávajte až do úplného spotrebovania výrobku. Pri použití el. odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa el. vaporizér s kovovými predmetmi alebo mokrými rukami, keď je zapojený do siete. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, klietky pre zvieratá a vtáky. Vypnite filtre na akváriách. Nedotýkajte sa knôtu. Uchovávajte ich oddelene od potravín, nápojov a krmiva.

Obsah/obal zlikvidujte ako súčasť triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

Bezpečnostné upozornenie

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Biolit Proti komárom Elektrický odparovač proti komárom 45 nocí náhradná náplň 27 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Vaporizér aktivujte 30 minút vopred.
1. Odstráňte uzáver (zatlačte a otočte). Náplň zaskrutkujte/zatlačte do zaistenia do el. odparovače.
2. Otočte zástrčku tak, aby bola kazeta vo vertikálnej polohe.
3. Vložte el. odparovač do príslušnej zásuvky, kým sa nerozsvieti kontrolka. Keď je kazeta prázdna, odpojte vaporizér od napájania. a nahradiť ho novým.
4. Po použití odpojte odparovač od napájania. siete. Vaporizér a kazetu vždy držte vo vzpriamenej polohe. Odparovač umiestnite v smere prievanu k spiacej osobe.

Používajte podľa pokynov. Nepoužívajte v uzavretých priestoroch. Vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami uchovávajte až do úplného spotrebovania výrobku. Pri použití el. odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa el. vaporizér s kovovými predmetmi alebo mokrými rukami, keď je zapojený do siete. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, klietky pre zvieratá a vtáky. Vypnite filtre na akváriách. Uchovávajte ich oddelene od potravín, nápojov a krmiva. Nedotýkajte sa knôtu.

Upozornenie

Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia: okamžite volajte toxikologické informačné centrum/lekárnika. Nevyvolávajte vracanie. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obchod je uzamknutý. Používajte podľa pokynov. Nepoužívajte v uzavretých priestoroch. Vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami uchovávajte až do úplného spotrebovania výrobku. Pri použití el. odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa el. vaporizér s kovovými predmetmi alebo mokrými rukami, keď je zapojený do siete. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, klietky pre zvieratá a vtáky. Vypnite filtre na akváriách. Nedotýkajte sa knôtu. Uchovávajte ich oddelene od potravín, nápojov a krmiva.

Obsah/obal zlikvidujte ako súčasť triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

Bezpečnostné upozornenie

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ