Hlavná stránka  >  Dom, bývanie  >  osviežovače vzduchu  >  Elektrické, na baterky  >  Air Wick Fialové Levanduľové lúky elektrický osviežovač náhradná náplň 19 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Air Wick Fialové Levanduľové lúky elektrický osviežovač náhradná náplň 19 ml

-10%

Air Wick Fialové Levanduľové lúky elektrický osviežovač náhradná náplň 19 ml
Naša cena
2.71 EUR s DPH 
Ušetríte 0.3 EUR (10%)
Cena pred slevou
3.01 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 2.71 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:78295
EAN:5999109542281
Značka:Air Wick®  (web)
Air Wick®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Druh:gelový osvěžovač
Použitie

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte pokyny na bezpečné zaobchádzanie a predlekársku prvú pomoc. Uschovajte si ich pre budúce použitie.

  • 1. Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru.
  • 2. Držte náplň vo zvislej polohe a vložte ju hlboko do spodnej časti zariadenia, kým nebudete počuť cvaknutie.
  • 3. Zariadenie s kazetou vložte do elektrickej zásuvky.
  • 4. Ak chcete zmeniť intenzitu uvoľňovania vône, otočte ovládačom na hornej strane prístroja.
  • 5. Ak chcete vymeniť kazetu, odpojte zariadenie od elektrickej siete. Stlačte zariadenie vpredu a jemne potiahnite náplň smerom nadol.
Upozornenie

Osoby s precitlivenosťou na vonné látky by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nemôžu nahradiť správne hygienické návyky. Nedotýkajte sa knôtu a po manipulácii s náplňou liekovky si vždy umyte ruky. Používajte vhodné ochranné rukavice. Tento el. zariadenie by nemali používať osoby so zníženou pohyblivosťou bez dozoru. Pred použitím si prečítajte etiketu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri požití: okamžite volajte toxikologické informačné centrum alebo lekára. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla. Noste ochranné okuliare/obličajový štít.

Nebezpečné látky: limonén, amylCinnamal, 2-tert. butylcyklohexylhexylacetát, hexylsalicylát. Obsahuje amylCinnamal, hexylCinnamal, kumarín, Eugenol, beta-pinen, Citronellol, alfa-pinen, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etán-1-ón, Geraniol), 2,4-dimetylcyklohexén-1-karbaldehyd, limonén, Linalool. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Air Wick Fialové Levanduľové lúky elektrický osviežovač náhradná náplň 19 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Druh:gelový osvěžovač
Použitie

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte pokyny na bezpečné zaobchádzanie a predlekársku prvú pomoc. Uschovajte si ich pre budúce použitie.

  • 1. Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru.
  • 2. Držte náplň vo zvislej polohe a vložte ju hlboko do spodnej časti zariadenia, kým nebudete počuť cvaknutie.
  • 3. Zariadenie s kazetou vložte do elektrickej zásuvky.
  • 4. Ak chcete zmeniť intenzitu uvoľňovania vône, otočte ovládačom na hornej strane prístroja.
  • 5. Ak chcete vymeniť kazetu, odpojte zariadenie od elektrickej siete. Stlačte zariadenie vpredu a jemne potiahnite náplň smerom nadol.
Upozornenie

Osoby s precitlivenosťou na vonné látky by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nemôžu nahradiť správne hygienické návyky. Nedotýkajte sa knôtu a po manipulácii s náplňou liekovky si vždy umyte ruky. Používajte vhodné ochranné rukavice. Tento el. zariadenie by nemali používať osoby so zníženou pohyblivosťou bez dozoru. Pred použitím si prečítajte etiketu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri požití: okamžite volajte toxikologické informačné centrum alebo lekára. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla. Noste ochranné okuliare/obličajový štít.

Nebezpečné látky: limonén, amylCinnamal, 2-tert. butylcyklohexylhexylacetát, hexylsalicylát. Obsahuje amylCinnamal, hexylCinnamal, kumarín, Eugenol, beta-pinen, Citronellol, alfa-pinen, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etán-1-ón, Geraniol), 2,4-dimetylcyklohexén-1-karbaldehyd, limonén, Linalool. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ