Hlavná stránka  >  Schuller Eh klar Prisma Color Lack Akrylový sprej 91201 Modrofialový 400 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Schuller Eh klar Prisma Color Lack Akrylový sprej 91201 Modrofialový 400 ml

-17%

Schuller Eh klar Prisma Color Lack Akrylový sprej 91201 Modrofialový 400 ml
Naša cena
4.09 EUR s DPH 
Ušetríte 0.81 EUR (17%)
Cena pred slevou
4.9 EUR s DPH
Skladom:   1-5 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 4.09 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2202591
EAN:9002588912011
Značka:Schuller Eh'klar  (web)
Schuller Eh'klar
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Povrch dôkladne očistite od námrazy, mastnoty a nečistôt. Odstráňte hrdzu na kovovom povrchu a ošetrite ho prípravkom proti hrdzi. Pred použitím dosu 2-3 minúty pretrepávajte. Nanášajte zo vzdialenosti 25-30 cm ľahkými pohybmi po povrchu. Pri nízkych teplotách zahrejte nádobu v teplej vode na 20-25 °C. Nepoužívajte pri teplotách nižších ako 15 °C. Na dotyk suché do 10 minút, suché do 24 hodín. Uzáver odstráňte len pri použití značkovacieho spreja. Po použití uzáver nevymieňajte.

Upozornenie

Prvá pomoc: ak dýchate, zabezpečte čerstvý vzduch. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite studenou tečúcou vodou s otvorenými viečkami po dobu 10-15 minút. V prípade pochybností alebo ak príznaky podráždenia pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Schuller Eh klar Prisma Color Lack Akrylový sprej 91201 Modrofialový 400 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Povrch dôkladne očistite od námrazy, mastnoty a nečistôt. Odstráňte hrdzu na kovovom povrchu a ošetrite ho prípravkom proti hrdzi. Pred použitím dosu 2-3 minúty pretrepávajte. Nanášajte zo vzdialenosti 25-30 cm ľahkými pohybmi po povrchu. Pri nízkych teplotách zahrejte nádobu v teplej vode na 20-25 °C. Nepoužívajte pri teplotách nižších ako 15 °C. Na dotyk suché do 10 minút, suché do 24 hodín. Uzáver odstráňte len pri použití značkovacieho spreja. Po použití uzáver nevymieňajte.

Upozornenie

Prvá pomoc: ak dýchate, zabezpečte čerstvý vzduch. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite studenou tečúcou vodou s otvorenými viečkami po dobu 10-15 minút. V prípade pochybností alebo ak príznaky podráždenia pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ