Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Boj so škodcami  >  Boj s hmyzom - biocídy  >  lietajúci škodcami  >  na mole  >  Raid Proti moliam s vôňou cédra 2 x 3 g
Ponúkame iba tovar skladom

Raid Proti moliam s vôňou cédra 2 x 3 g

-14%

Raid Proti moliam s vôňou cédra 2 x 3 g
Naša cena
3.76 EUR s DPH 
Ušetríte 0.63 EUR (14%)
Cena pred slevou
4.39 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.76 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:03106
EAN:4000290902844
Značka:Raid®  (web)
Raid®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie
  1. Vrecká od seba oddeľte.
  2. Čiastočne odtrhnite kartón zo zadnej strany vrecka.
  3. Odstráňte hliníkovú fóliu.
  4. Zaveste príslušný počet vreciek do skrine, umiestnite ich do zásuvky alebo na akýkoľvek rovný povrch.

Zabráňte priamemu kontaktu polopriepustnej membrány s oblečením a plastmi. Na 0,5 m³ priestoru použite 2 vrecia. Na začiatku sezóny alebo ak gél vyschne alebo sa vôňa vytratí, výrobok vymeňte. Skrine a zásuvky nechajte zatvorené, aby ste dosiahli maximálnu účinnosť. Zabíja mole do 14 dní.

Zloženie

Zloženie: d-limonén. Účinná látka: 3 g levanduľového oleja (Lavandula hybrida, extrakt) v 100 g výrobku.

Upozornenie

Používajte podľa pokynov. Dráždi pokožku. Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade kontaktu s pokožkou ju okamžite umyte veľkým množstvom vody. Nevylievajte ho do odtoku. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmiva pre domáce zvieratá. Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred mrazom. Chráňte pred domácimi zvieratami. Neodstraňujte ani neprepichujte membránu chrániacu gél. Gél môže pri priamom kontakte poškodiť plastové rukoväte alebo iné vnútorné skrinky. Po manipulácii s vreckami si umyte ruky. V prípade kontaktu s pokožkou zasiahnuté miesto dôkladne umyte vodou a v prípade podráždenia vyhľadajte lekárske ošetrenie. Prázdne obaly vhadzujte do nádoby na triedený odpad v súlade so zákonom o odpadoch.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Raid Proti moliam s vôňou cédra 2 x 3 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie
  1. Vrecká od seba oddeľte.
  2. Čiastočne odtrhnite kartón zo zadnej strany vrecka.
  3. Odstráňte hliníkovú fóliu.
  4. Zaveste príslušný počet vreciek do skrine, umiestnite ich do zásuvky alebo na akýkoľvek rovný povrch.

Zabráňte priamemu kontaktu polopriepustnej membrány s oblečením a plastmi. Na 0,5 m³ priestoru použite 2 vrecia. Na začiatku sezóny alebo ak gél vyschne alebo sa vôňa vytratí, výrobok vymeňte. Skrine a zásuvky nechajte zatvorené, aby ste dosiahli maximálnu účinnosť. Zabíja mole do 14 dní.

Zloženie

Zloženie: d-limonén. Účinná látka: 3 g levanduľového oleja (Lavandula hybrida, extrakt) v 100 g výrobku.

Upozornenie

Používajte podľa pokynov. Dráždi pokožku. Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade kontaktu s pokožkou ju okamžite umyte veľkým množstvom vody. Nevylievajte ho do odtoku. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmiva pre domáce zvieratá. Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred mrazom. Chráňte pred domácimi zvieratami. Neodstraňujte ani neprepichujte membránu chrániacu gél. Gél môže pri priamom kontakte poškodiť plastové rukoväte alebo iné vnútorné skrinky. Po manipulácii s vreckami si umyte ruky. V prípade kontaktu s pokožkou zasiahnuté miesto dôkladne umyte vodou a v prípade podráždenia vyhľadajte lekárske ošetrenie. Prázdne obaly vhadzujte do nádoby na triedený odpad v súlade so zákonom o odpadoch.

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ