Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Farby, laky  >  Farby na kov  >  Riedidlové  >  Colorlak Synorex Primer S 2000 syntetická antikorózna základná farba Šedá 0,6 l
Ponúkame iba tovar skladom

Colorlak Synorex Primer S 2000 syntetická antikorózna základná farba Šedá 0,6 l

-14%


Colorlak Synorex Primer S 2000 syntetická antikorózna základná farba Šedá 0,6 l
Naša cena
8.1 EUR s DPH 
Ušetríte 1.33 EUR (14%)
Cena pred slevou
9.43 EUR s DPH
Skladom:   Viac než 20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 8.10 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:17524
EAN:8590198269515
Značka:Colorlak  (web)
Colorlak
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Použitie:
Striekajte, štetcom, valčekom alebo ponorte pri teplote 15-25 °C a maximálnej relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 % na suchý, čistý, odmastený a nehrdzavejúci povrch. Minimálna teplota je spravidla 5 °C, musí byť min. 3 °C nad rosným bodom.

Odporúčané podmienky pre aplikáciu:
 Predbežná úprava podkladu - podklad musí byť suchý, čistý, zbavený všetkých mastnot a zvyškov, minimálne očistený. mechanicky na Námestí sv. 3, optimálne antikorózne vlastnosti sa dosiahnu pri tryskaní na Sa 2,5.
 optimálna teplota okolia a povrchu je 15-25 oC a musí byť min. 3 oC nad rosným bodom
 minimálna teplota je spravidla 5 oC
 maximálna relatívna vlhkosť je 75 %
 na riedenie farby nanesenej striekaním sa v letných mesiacoch odporúča riedidlo S 6005(zabezpečuje lepšie rozotieranie, znižuje "prášenie zo spreja"), v zimnom období riedidlo C 6000 alebo S 6001 (rýchlejšie schnutie, znižuje odkvapkávanie)
 v prípade potreby možno jednotlivé vrstvy S 2003 premaľovať tzv. "mokrý do mokrého" po cca 10-60 minútach pri DFT 40 µm
 náter sa nanáša krížovým striekaním alebo v paralelných pásoch, aby sa dosiahla konečná rovnomerná vrstva
 problematické miesta (rohy, hrany, zvary, spoje...) sa najprv ošetria náterom. Až po zaschnutí tohto náteru sa natrie celá ošetrovaná plocha (vrátane už natretých problémových miest)
 ak nejde o aplikáciu mokrý do mokrého, odporúčame ďalšiu vrstvu naniesť po 24 hodinách (min. 16 hodín)
 rýchlosť schnutia sa mení v závislosti od klimatických podmienok a hrúbky vrstvy náteru
 konečné vlastnosti náteru sa dosiahnu po úplnom vyschnutí, čo je približne 3 dni

Riedidlo:
Na striekanie C 6000 alebo C 6500, na natieranie štetcom S 6005.

Teoretický výnos:
8,0-9,2 m? v jednej vrstve pri hrúbke suchého filmu 40 µm z 1 kg farby, resp. 10,0-13 m? od 1 litra farby v závislosti od odtieňa.

Zloženie

Disperzia anorganických pigmentov a plnív v roztoku alkydovej živice a chlórovanej gumy v organických rozpúšťadlách.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Colorlak Synorex Primer S 2000 syntetická antikorózna základná farba Šedá 0,6 l

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Použitie:
Striekajte, štetcom, valčekom alebo ponorte pri teplote 15-25 °C a maximálnej relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 % na suchý, čistý, odmastený a nehrdzavejúci povrch. Minimálna teplota je spravidla 5 °C, musí byť min. 3 °C nad rosným bodom.

Odporúčané podmienky pre aplikáciu:
 Predbežná úprava podkladu - podklad musí byť suchý, čistý, zbavený všetkých mastnot a zvyškov, minimálne očistený. mechanicky na Námestí sv. 3, optimálne antikorózne vlastnosti sa dosiahnu pri tryskaní na Sa 2,5.
 optimálna teplota okolia a povrchu je 15-25 oC a musí byť min. 3 oC nad rosným bodom
 minimálna teplota je spravidla 5 oC
 maximálna relatívna vlhkosť je 75 %
 na riedenie farby nanesenej striekaním sa v letných mesiacoch odporúča riedidlo S 6005(zabezpečuje lepšie rozotieranie, znižuje "prášenie zo spreja"), v zimnom období riedidlo C 6000 alebo S 6001 (rýchlejšie schnutie, znižuje odkvapkávanie)
 v prípade potreby možno jednotlivé vrstvy S 2003 premaľovať tzv. "mokrý do mokrého" po cca 10-60 minútach pri DFT 40 µm
 náter sa nanáša krížovým striekaním alebo v paralelných pásoch, aby sa dosiahla konečná rovnomerná vrstva
 problematické miesta (rohy, hrany, zvary, spoje...) sa najprv ošetria náterom. Až po zaschnutí tohto náteru sa natrie celá ošetrovaná plocha (vrátane už natretých problémových miest)
 ak nejde o aplikáciu mokrý do mokrého, odporúčame ďalšiu vrstvu naniesť po 24 hodinách (min. 16 hodín)
 rýchlosť schnutia sa mení v závislosti od klimatických podmienok a hrúbky vrstvy náteru
 konečné vlastnosti náteru sa dosiahnu po úplnom vyschnutí, čo je približne 3 dni

Riedidlo:
Na striekanie C 6000 alebo C 6500, na natieranie štetcom S 6005.

Teoretický výnos:
8,0-9,2 m? v jednej vrstve pri hrúbke suchého filmu 40 µm z 1 kg farby, resp. 10,0-13 m? od 1 litra farby v závislosti od odtieňa.

Zloženie

Disperzia anorganických pigmentov a plnív v roztoku alkydovej živice a chlórovanej gumy v organických rozpúšťadlách.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ