Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Farby, laky  >  Farby, laky, moridlá  >  Farby na drevo  >  Colorlak Jachtlak Mat S1106 alkyduretanový bezfarebný matný lak 0,6 l
Ponúkame iba tovar skladom

Colorlak Jachtlak Mat S1106 alkyduretanový bezfarebný matný lak 0,6 l

-15%


Colorlak Jachtlak Mat S1106 alkyduretanový bezfarebný matný lak 0,6 l
Naša cena
12.97 EUR s DPH 
Ušetríte 2.23 EUR (15%)
Cena pred slevou
15.2 EUR s DPH
Skladom:   1-5 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 12.97 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:64006
EAN:8590198159120
Značka:Colorlak  (web)
Colorlak
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Použitie:
nanášajte na suché, čisté, zdravé drevo, riadne obrúsené a bez živičných plôch. Vlhkosť použitého dreva musí byť maximálne 10-12 %. S1006 neaplikujte v chladnom a hmlistom počasí alebo na priamom intenzívnom slnečnom svetle.
Práce je potrebné naplánovať tak, aby vrstva laku do večerného orosenia dostatočne zaschla. Ak má byť drevo dlhodobo vystavené vo vlhkom prostredí, odporúča sa impregnácia kvalitným fungicídnym impregnačným prípravkom (napr. S1031 FUNGISTOP). V prípade, že sa nepredpokladá dlhodobé alebo opakované vystavenie dreva vo vlhkom prostredí, je možné drevo napustiť priamo prípravkom JACHTLAK s prídavkom cca 20 % riedidla S6006. Po 24 hodinách pripravený podklad zľahka prebrúste brúsnym papierom č. 220 a následne naneste lak zriedený na aplikačnú viskozitu v 2-3 vrstvách v intervale 24 hodín. Optimálna (odporúčaná) vrstva jednej vrstvy sa dosiahne pri výdatnosti 8-12 m2 /l

Riedidlo:
S 6006 na štetec a valček, S 6001 na striekanie


Teoretická výdatnosť:
14-16 m2 /l v jednej vrstve, t. j. približne 40 µm hrúbky suchého filmu

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Colorlak Jachtlak Mat S1106 alkyduretanový bezfarebný matný lak 0,6 l

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Použitie:
nanášajte na suché, čisté, zdravé drevo, riadne obrúsené a bez živičných plôch. Vlhkosť použitého dreva musí byť maximálne 10-12 %. S1006 neaplikujte v chladnom a hmlistom počasí alebo na priamom intenzívnom slnečnom svetle.
Práce je potrebné naplánovať tak, aby vrstva laku do večerného orosenia dostatočne zaschla. Ak má byť drevo dlhodobo vystavené vo vlhkom prostredí, odporúča sa impregnácia kvalitným fungicídnym impregnačným prípravkom (napr. S1031 FUNGISTOP). V prípade, že sa nepredpokladá dlhodobé alebo opakované vystavenie dreva vo vlhkom prostredí, je možné drevo napustiť priamo prípravkom JACHTLAK s prídavkom cca 20 % riedidla S6006. Po 24 hodinách pripravený podklad zľahka prebrúste brúsnym papierom č. 220 a následne naneste lak zriedený na aplikačnú viskozitu v 2-3 vrstvách v intervale 24 hodín. Optimálna (odporúčaná) vrstva jednej vrstvy sa dosiahne pri výdatnosti 8-12 m2 /l

Riedidlo:
S 6006 na štetec a valček, S 6001 na striekanie


Teoretická výdatnosť:
14-16 m2 /l v jednej vrstve, t. j. približne 40 µm hrúbky suchého filmu

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ