Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Farby, laky  >  špeciálne nátery  >  Color Works Metallic 918583 strieborná metalíza nitrocelulózový lak 400 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Color Works Metallic 918583 strieborná metalíza nitrocelulózový lak 400 ml

-13%

Color Works Metallic 918583 strieborná metalíza nitrocelulózový lak 400 ml
Naša cena
10.12 EUR s DPH 
Ušetríte 1.45 EUR (13%)
Cena pred slevou
11.57 EUR s DPH
Skladom:   1-5 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 10.12 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:18182
EAN:8711347009220
Značka:Krylon® Industrial ColorWorks  (web)
Krylon® Industrial ColorWorks
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Povrch utrite do sucha a zbavte mastnoty. Chráňte okolité prostredie. Naneste bielu základnú farbu. 2 minúty pred použitím pretrepte a urobte skúšobný nástrek. Striekajte zo vzdialenosti 25 - 30 cm. Naneste niekoľko tenkých vrstiev. Teplota spracovania 15 - 25 °C. Vytvrdzujte 2 hodiny. Na zvýraznenie kovového efektu naneste poslednú vrstvu bezfarebnej akrylovej farby. Po použití otočte nádobu hore dnom a na niekoľko sekúnd stlačte, aby ste vyčistili ventil.

Upozornenie

Bezpečnostné opatrenia: Nádoba je pod tlakom: nevystavujte slnečnému žiareniu ani teplotám nad 50 °C. Neprepichujte a nevhadzujte prázdnu nádobu do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa ani na horúce predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Dráždi oči a pokožku. Nevdychujte aerosól. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Nevylievajte do kanalizácie, tento materiál a jeho obal zlikvidujte na špeciálnom alebo zbernom mieste nebezpečného odpadu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Color Works Metallic 918583 strieborná metalíza nitrocelulózový lak 400 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Povrch utrite do sucha a zbavte mastnoty. Chráňte okolité prostredie. Naneste bielu základnú farbu. 2 minúty pred použitím pretrepte a urobte skúšobný nástrek. Striekajte zo vzdialenosti 25 - 30 cm. Naneste niekoľko tenkých vrstiev. Teplota spracovania 15 - 25 °C. Vytvrdzujte 2 hodiny. Na zvýraznenie kovového efektu naneste poslednú vrstvu bezfarebnej akrylovej farby. Po použití otočte nádobu hore dnom a na niekoľko sekúnd stlačte, aby ste vyčistili ventil.

Upozornenie

Bezpečnostné opatrenia: Nádoba je pod tlakom: nevystavujte slnečnému žiareniu ani teplotám nad 50 °C. Neprepichujte a nevhadzujte prázdnu nádobu do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa ani na horúce predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Dráždi oči a pokožku. Nevdychujte aerosól. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Nevylievajte do kanalizácie, tento materiál a jeho obal zlikvidujte na špeciálnom alebo zbernom mieste nebezpečného odpadu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ