Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Boj so škodcami  >  repelenty  >  repelenty  >  proti komárom  >  Bros Max Repelent spray proti komárom a kliešťom 25% DEET 90 ml
Ponúkame iba tovar skladom

Bros Max Repelent spray proti komárom a kliešťom 25% DEET 90 ml

-14%

Bros Max Repelent spray proti komárom a kliešťom 25% DEET 90 ml
Naša cena
3.56 EUR s DPH 
Ušetríte 0.57 EUR (14%)
Cena pred slevou
4.13 EUR s DPH
Skladom:   5-10 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 3.56 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:2104040
EAN:5904517321380
Značka:Bros  (web)
Bros
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Použitie

Zo vzdialenosti 15 cm nastriekajte tenkú vrstvu prípravku na nechránené časti pokožky, kde môže dôjsť k uštipnutiu. Na ochranu proti kliešťom postriekajte pokožku na konci nôh, na manžetách a golieri. Zabránite tak tomu, aby sa kliešte dostali pod vaše oblečenie. Prípravok je účinný okamžite po aplikácii. Bezpečné pre deti staršie ako dva roky.

Nepoužívajte častejšie ako dvakrát denne, vhodné pre deti od 12 rokov.

Upozornenie

Bezpečnosť a prvá pomoc len na vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu so sliznicami, neaplikujte na poškodenú alebo podráždenú pokožku. V prípade kontaktu s pokožkou ju v prípade podráždenia umyte veľkým množstvom vody. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri dýchaní zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. V situáciách, keď je potrebná iná pomoc ako lekárska rada uvedená v odporúčaniach, kontaktujte Toxikologické informačné centrum Kliniky chorôb z povolania.

Extrémne horľavý. Škodlivý pri požití. Dráždi oči a pokožku. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte ich oddelene od potravín, nápojov a krmiva. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov vznietenia - Zákaz fajčenia. Nevdychujte aerosóly. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Bezpečnostné upozornenie: pred použitím si prečítajte priložené pokyny. Len na externé použitie. Zabráňte kontaktu so sliznicami a očami. Nepoužívajte na podráždenú alebo poranenú pokožku. Extrémne horľavý. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov vznietenia - Zákaz fajčenia. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami. Upozornenie: nádoba je pod tlakom: nevystavujte ju slnečnému žiareniu ani teplotám nad 50 °C. Prázdnu nádobu neprepichujte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na horúce predmety. Uchovávajte mimo dosahu detí. Neskladujte spolu s potravinami.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Bros Max Repelent spray proti komárom a kliešťom 25% DEET 90 ml

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Zo vzdialenosti 15 cm nastriekajte tenkú vrstvu prípravku na nechránené časti pokožky, kde môže dôjsť k uštipnutiu. Na ochranu proti kliešťom postriekajte pokožku na konci nôh, na manžetách a golieri. Zabránite tak tomu, aby sa kliešte dostali pod vaše oblečenie. Prípravok je účinný okamžite po aplikácii. Bezpečné pre deti staršie ako dva roky.

Nepoužívajte častejšie ako dvakrát denne, vhodné pre deti od 12 rokov.

Upozornenie

Bezpečnosť a prvá pomoc len na vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu so sliznicami, neaplikujte na poškodenú alebo podráždenú pokožku. V prípade kontaktu s pokožkou ju v prípade podráždenia umyte veľkým množstvom vody. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri dýchaní zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. V situáciách, keď je potrebná iná pomoc ako lekárska rada uvedená v odporúčaniach, kontaktujte Toxikologické informačné centrum Kliniky chorôb z povolania.

Extrémne horľavý. Škodlivý pri požití. Dráždi oči a pokožku. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte ich oddelene od potravín, nápojov a krmiva. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov vznietenia - Zákaz fajčenia. Nevdychujte aerosóly. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Bezpečnostné upozornenie: pred použitím si prečítajte priložené pokyny. Len na externé použitie. Zabráňte kontaktu so sliznicami a očami. Nepoužívajte na podráždenú alebo poranenú pokožku. Extrémne horľavý. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov vznietenia - Zákaz fajčenia. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami. Upozornenie: nádoba je pod tlakom: nevystavujte ju slnečnému žiareniu ani teplotám nad 50 °C. Prázdnu nádobu neprepichujte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na horúce predmety. Uchovávajte mimo dosahu detí. Neskladujte spolu s potravinami.

Bezpečnostné upozornenie

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ