Hlavná stránka  >  Hobby a záhrada  >  Stavebniny  >  Lepidlá, tmely, silikóny  >  lepidlá  >  dvojzložková  >  Altec Epoxy Clear 5 min dvojzložkové epoxidové lepidlo 20 g
Ponúkame iba tovar skladom

Altec Epoxy Clear 5 min dvojzložkové epoxidové lepidlo 20 g

-16%

Altec Epoxy Clear 5 min dvojzložkové epoxidové lepidlo 20 g
Naša cena
5.64 EUR s DPH 
Ušetríte 1.1 EUR (16%)
Cena pred slevou
6.74 EUR s DPH
Skladom:   10-20 ks
Tento produkt nie je možné samostatne kúpiť.
Početks
Otázka na predajcuSledovať cenu
Aktuálna cena produktu je 5.64 EUR s dph
  Oznámiť, až cena klesne pod    EUR s dph
  Oznámiť každú zmenu ceny
Váš e-mail  
Zaslať dotaz
Meno:
Email:
Telefón:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Zdieľaj
Kód:17922
EAN:8888299801032
Značka:Alteco®  (web)
Alteco®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Použitie

Lepené diely musia byť čisté, suché a odmastené. Vytlačte plnivo a tužidlo v objemovom pomere 1 : 1 (dva rovnaké pásy) a dobre premiešajte. Spracovateľnosť lepidla je 5 minút pri izbovej teplote. Naneste lepidlo na jednu stranu alebo na obe strany v prípade drsných a poréznych materiálov, stlačte oba povrchy k sebe a zafixujte (pomocou svoriek alebo pásky). Vyčistite a riadne utesnite konce rúrok. Konečná funkčná pevnosť po 8 hodinách. Minimálna pracovná teplota je 15 °C. Skladujte na suchom a chladnom mieste.

Zloženie

Technické údaje:
Vzhľad: priehľadná kvapalina
Viskozita (cP/25°C): (A) 11000-21000; (B) 9000-15000
Špecifická hmotnosť (25°C/4°C): (A) 1,17; (B) 1,13
Pevnosť v ťahu pri strihu (kg/cm2): min. 100
Spracovateľnosť (min.): 5
Pevnosť pri manipulácii (min.): 20
Funkčná pevnosť (hod.): 8
Tvrdosť (Shore-D): 70
Pomer miešania: 1 : 1 objemové
Tepelná odolnosť (°C): -20 °C až +120 °C

Upozornenie

živice:
žieravosť/dráždivosť pre pokožku (kat.2)
vážne poškodenie/podráždenie očí (kat.2),
senzibilizácia kože (kat.1),
nebezpečný pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť (kat.2)

tvrdidlo:
žieravosť/dráždivosť pre pokožku (kat.2)
vážne poškodenie/podráždenie očí (kat.2),
nebezpečný pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť (kat.2)

Karta bezpečnostných údajov 1.priečinok

Karta bezpečnostných údajov 2.priečinok

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznícke recenzia
Neboli nájdené žiadne recenzie.
Diskusia k produktu
Diskusia k: Altec Epoxy Clear 5 min dvojzložkové epoxidové lepidlo 20 g

Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Pridať príspevok

Popis produktu
Zákaznícke recenzia
Použitie

Lepené diely musia byť čisté, suché a odmastené. Vytlačte plnivo a tužidlo v objemovom pomere 1 : 1 (dva rovnaké pásy) a dobre premiešajte. Spracovateľnosť lepidla je 5 minút pri izbovej teplote. Naneste lepidlo na jednu stranu alebo na obe strany v prípade drsných a poréznych materiálov, stlačte oba povrchy k sebe a zafixujte (pomocou svoriek alebo pásky). Vyčistite a riadne utesnite konce rúrok. Konečná funkčná pevnosť po 8 hodinách. Minimálna pracovná teplota je 15 °C. Skladujte na suchom a chladnom mieste.

Zloženie

Technické údaje:
Vzhľad: priehľadná kvapalina
Viskozita (cP/25°C): (A) 11000-21000; (B) 9000-15000
Špecifická hmotnosť (25°C/4°C): (A) 1,17; (B) 1,13
Pevnosť v ťahu pri strihu (kg/cm2): min. 100
Spracovateľnosť (min.): 5
Pevnosť pri manipulácii (min.): 20
Funkčná pevnosť (hod.): 8
Tvrdosť (Shore-D): 70
Pomer miešania: 1 : 1 objemové
Tepelná odolnosť (°C): -20 °C až +120 °C

Upozornenie

živice:
žieravosť/dráždivosť pre pokožku (kat.2)
vážne poškodenie/podráždenie očí (kat.2),
senzibilizácia kože (kat.1),
nebezpečný pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť (kat.2)

tvrdidlo:
žieravosť/dráždivosť pre pokožku (kat.2)
vážne poškodenie/podráždenie očí (kat.2),
nebezpečný pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť (kat.2)

Karta bezpečnostných údajov 1.priečinok

Karta bezpečnostných údajov 2.priečinok

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neboli nájdené žiadne recenzie.
© 2014 VMD Drogéria, Parfuméria CZ